[1]
Sánchez Rei, , X.M. 1. Os nomes de lugar e a dialectoloxía: algunhas consideracións sobre as variantes locais do galego e a súa atestación nos topónimos. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 40, (1), 389-414.