[1]
Vieira, , Y.F. 2012. Carolina Michaëlis de Vasconcelos e os Cancioneiros Galego-Portugueses. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 38, (may 2012).