[1]
Hidalgo Navarro, , A. 2012. Humor, prosodia e intensificación pragmática en la conversación coloquial española. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 38, (may 2012).