[1]
Dono López, , P. 2012. Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 38, (may 2012).