Tasset Carmona, , J. L. (2022) «LA ÉTICA UTILITARISTA DE JEREMY BENTHAM: DEL SER AL DEBER SER», Télos, 24, pp. 1-14. doi: 10.15304/telos.24.1-2.8085.