TASSET CARMONA, , J. L. LA ÉTICA UTILITARISTA DE JEREMY BENTHAM: DEL SER AL DEBER SER. Télos, v. 24, n. 1-2, p. 1-14, 6 sep. 2022.