Calvo Gens, , Laura, Abraham Cea Núñez, Javier Gándara Feijóo, María Gil Martínez, Sergio Meijide Casas, Sara Moure López, Guillermo Rodríguez Alonso, Santiago Rodríguez-Caramés, & Daniel Lucas Teijeiro Mosquera,. 2023. XORNADAS DE INVESTIGACIÓN PREDOUTORAL DO DEPARTAMENTO DE HISTORIA DA ARTE: REFLEXIÓNS SOBRE UNHA PRIMEIRA EXPERIENCIA. Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades. doi:10.15304/semata.34.8803. https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/8803 (29 May, 2024).