Cidrás, , Aldara. 2022. Laura Novelle López, Elaboración de TFG, TFM e teses. Claves para o éxito: Vigo, Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2021, 78 páxs., ISBN 978-84-8158-900-9. Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades. doi:10.15304/semata.33.7889. https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/7889 (18 June, 2024).