Rey Tristán, , Eduardo. 2020. Índice. Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades. 1-7. https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/7248 (6 February, 2023).