Miguez Macho, Antonio. 2020. Teses de Doutoramento dirixidas ou co-dirixidas polo PDI da Facultade de Xeografía e Historia, e defendidas no ano 2019 . Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades. 433-436. https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/7017 (26 January, 2022).