Fernández Fernández, , Melchor & Dolores Riveiro,. 2018. A exclusión territorial como unha forma de manifestación dos procesos de exclusión social. Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades. doi:10.15304/s.30.5388. https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/5388 (4 February, 2023).