Núñez Rodríguez, , Manuel, Pilar Cagiao Vila, & Víctor Mínguez Cornelles,. 1. Presentación. Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades. https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/1081 (22 February, 2024).