[1]
J. M. Costa-García, V. Vicente García, F. Alonso Toucido, J. Fonte, C. Otero Vilariño, and S. Díaz Jiménez, “FACER FALAR A ESPAZOS MUDOS: METODOLOXÍA ARQUEOLÓXICA PARA O ESTUDO DO CASO DO CASTELO DO FARO (COVELO, PONTEVEDRA)”, Semata, no. 34, Mar. 2023.