[1]
A. Cidrás, “Laura Novelle López, Elaboración de TFG, TFM e teses. Claves para o éxito: Vigo, Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2021, 78 páxs., ISBN 978-84-8158-900-9”, Semata, no. 33, Mar. 2022.