[1]
A. M. Suárez Piñeiro, and I. Sanmartín Barros, “Entrevista con Augusto Pérez Alberti: O papel das Humanidades na actualidade”, Semata, no. 31, Aug. 2019.