[1]
M. Fernández Fernández, and D. Riveiro, “A exclusión territorial como unha forma de manifestación dos procesos de exclusión social”, Semata, no. 30, Dec. 2018.