[1]
R. C. Lois González, L. Lopez, and M. Ángeles Piñeiro Antelo, “Análise territorial no xiro espacial do coñecemento”, Semata, no. 30, Dec. 2018.