Cidrás, , A. (2022) “Laura Novelle López, Elaboración de TFG, TFM e teses. Claves para o éxito: Vigo, Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2021, 78 páxs., ISBN 978-84-8158-900-9”, Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades. doi: 10.15304/semata.33.7889.