Miguez Macho, A. (2020) “Teses de Doutoramento dirixidas ou co-dirixidas polo PDI da Facultade de Xeografía e Historia, e defendidas no ano 2019 ”, Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades, pp. 433-436. Available at: https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/7017 (Accessed: 26January2022).