Oikión Solano, , V. and Calandra, , B. (2019) “Géneros y violencia. Pasado y Presente. Presentación”, Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades. doi: 10.15304/s.31.6191.