Núñez Rodríguez, , Manuel, Pilar Cagiao Vila, and Víctor Mínguez Cornelles,. 1. “Presentación”. Sémata: Ciencias Sociais E Humanidades, no. 24 (1). https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/1081.