CIDRÁS, , A. Laura Novelle López, Elaboración de TFG, TFM e teses. Claves para o éxito: Vigo, Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2021, 78 páxs., ISBN 978-84-8158-900-9. Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades, n. 33, 25 Mar. 2022.