Costa-García, , J. M., Vicente García, , V., Alonso Toucido, , F., Fonte, , J., Otero Vilariño, , C., & Díaz Jiménez, , S. (2023). FACER FALAR A ESPAZOS MUDOS: METODOLOXÍA ARQUEOLÓXICA PARA O ESTUDO DO CASO DO CASTELO DO FARO (COVELO, PONTEVEDRA). Sémata: Ciencias Sociais E Humanidades, (34). https://doi.org/10.15304/semata.34.8837