Cidrás, , A. (2022). Laura Novelle López, Elaboración de TFG, TFM e teses. Claves para o éxito: Vigo, Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2021, 78 páxs., ISBN 978-84-8158-900-9. Sémata: Ciencias Sociais E Humanidades, (33). https://doi.org/10.15304/semata.33.7889