(1)
Costa-García, , J. M.; Vicente García, , V.; Alonso Toucido, , F.; Fonte, , J.; Otero Vilariño, , C.; Díaz Jiménez, , S. FACER FALAR A ESPAZOS MUDOS: METODOLOXÍA ARQUEOLÓXICA PARA O ESTUDO DO CASO DO CASTELO DO FARO (COVELO, PONTEVEDRA). Semata 2023.