(1)
Suárez Piñeiro, , A. M.; Sanmartín Barros, , I. Entrevista Con Augusto Pérez Alberti: O Papel Das Humanidades Na Actualidade. Semata 2019.