(1)
Corbelle Rico, , E.; García Quintela, , M. V.; Loureiro García, , M. Introdución. Bioeconomía, Emprendemento E Territorio. Semata 2018.