(1)
Fernández Fernández, , M.; Riveiro, , D. A exclusión Territorial Como Unha Forma De manifestación Dos Procesos De exclusión Social. Semata 2018.