(1)
Lois González, , R. C.; Lopez, , L.; Piñeiro Antelo, , M. Ángeles. Análise Territorial No Xiro Espacial Do coñecemento. Semata 2018.