[1]
Rodríguez Martínez, D.M., Sanfíz Arias, R. y Martínez Torres, M. 2020. Mazarelos e a divulgación da Historia e das Humanidades. Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades. 32 (nov. 2020), 437-440.