[1]
Fernández Fernández, , M. and Riveiro, , D. 2018. A exclusión territorial como unha forma de manifestación dos procesos de exclusión social. Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades. 30 (Dec. 2018). DOI:https://doi.org/10.15304/s.30.5388.