1.
Ferreiro da Costa, J, Ramil-Rego, P. Implicacións da propiedade da terra na planificación e xestión dos espazos protexidos en Galicia. Rr [Internet]. 1 [cited 2024Jun.23];. Available from: https://revistas.usc.gal/index.php/rr/article/view/3329