Alonso Iglesias, , Pedro, Miguel Hevia Barcon, & David Martínez Lago,. 2021. Censo da poboación de lobos (Canis lupus) do norte de Galicia e estimativa da densidade. Recursos Rurais. doi:10.15304/rr.id7710. https://revistas.usc.gal/index.php/rr/article/view/7710 (1 October, 2022).