Carreira Flores, Diego & López Castro, Hugo. 2021. Revisión das poboacións de Zostera na Ría de Ribadeo. Marco legal, ameazas e posibilidades de futuro. Recursos Rurais. 19-33. doi:10.15304/rr.id7495. https://revistas.usc.gal/index.php/rr/article/view/7495 (23 September, 2021).