González Prieto, , Serafín J. 2020. Efectos dos eucaliptos sobre os ecosistemas ibéricos. Unha revisión. Recursos Rurais. 43-55. doi:10.15304/rr.id6624. https://revistas.usc.gal/index.php/rr/article/view/6624 (22 April, 2024).