Marey PĂ©rez, , Manuel Fco. 2020. O eucalipto: problema ou oportunidade?. Recursos Rurais. 35-42. doi:10.15304/rr.id6623. https://revistas.usc.gal/index.php/rr/article/view/6623 (30 November, 2023).