Cabana Iglesia, , Ana. 2018. A cultura do lume e os montes galegos. Aproximación a unha relación histórica. Recursos Rurais. 101-106. doi:10.15304/rr.id5306. https://revistas.usc.gal/index.php/rr/article/view/5306 (3 March, 2024).