Ferreiro da Costa, , Javier & Pablo Ramil-Rego,. 1. Implicacións da propiedade da terra na planificación e xestión dos espazos protexidos en Galicia. Recursos Rurais. doi:10.15304/rr.id3329. https://revistas.usc.gal/index.php/rr/article/view/3329 (23 June, 2024).