Rodríguez Guitián, , Manuel Antonio, Rosa Romero Franco, Carlos Real, & Javier Ferreiro da Costa,. 1. Descrición, cartografía e valor de conservación dos bosques da Devesa da Rogueira (Serra do Courel,NWPenínsula Ibérica). Recursos Rurais. doi:10.15304/rr.id1693. https://revistas.usc.gal/index.php/rr/article/view/1693 (18 July, 2024).