CARREIRA FLORES, , D. and LÓPEZ CASTRO, , H., 2021. Revisión das poboacións de Zostera na Ría de Ribadeo. Marco legal, ameazas e posibilidades de futuro. Recursos Rurais [en línea], no. 17, pp. 19-33. [Consulta: 22 June 2024]. DOI 10.15304/rr.id7495. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/rr/article/view/7495.