[1]
D. Carreira Flores, and H. López Castro, “Revisión das poboacións de Zostera na Ría de Ribadeo. Marco legal, ameazas e posibilidades de futuro”, Rr, no. 17, pp. 19-33, Feb. 2021.