[1]
J. Ferreiro da Costa, and P. Ramil-Rego, “Implicacións da propiedade da terra na planificación e xestión dos espazos protexidos en Galicia”, Rr, no. 11, 1.