[1]
L. Osorio Castelao, E. J. Corbelle Rico, and F. J. Ónega López, “Recuperación e posta en produción de terras abandonadas: a visión do sector vacún leiteiro de Galicia como demandantes no mercado de terras”, Rr, no. 10, 1.