[1]
M. A. Rodríguez Guitián, R. Romero Franco, C. Real, and J. Ferreiro da Costa, “Descrición, cartografía e valor de conservación dos bosques da Devesa da Rogueira (Serra do Courel,NWPenínsula Ibérica)”, Rr, no. 9, 1.