Alonso Iglesias, , P., Hevia Barcon, , M. and Martínez Lago, , D. (2021) “Censo da poboación de lobos (Canis lupus) do norte de Galicia e estimativa da densidade”, Recursos Rurais. doi: 10.15304/rr.id7710.