Carreira Flores, , D. and López Castro, , H. (2021) “Revisión das poboacións de Zostera na Ría de Ribadeo. Marco legal, ameazas e posibilidades de futuro”, Recursos Rurais, pp. 19-33. doi: 10.15304/rr.id7495.