Marey Pérez, , M. F. (2020) “O eucalipto: problema ou oportunidade?”, Recursos Rurais, pp. 35-42. doi: 10.15304/rr.id6623.