Ramil-Rego, , P. (2020) “O Eucalipto en Galicia”, Recursos Rurais, pp. 5-6. doi: 10.15304/rr.id6619.