Corbelle Rico, , E. and Crecente Maseda, , R. (2018) “Estudio da evolución da superficie agrícola na comarca da Terra Chá a partir de fotografía aérea histórica e mapas de usos, 1956-2004”, Recursos Rurais, pp. 57-65. doi: 10.15304/rr.id5312.