Ferreiro da Costa, , J. and Ramil-Rego, , P. (1) “Implicacións da propiedade da terra na planificación e xestión dos espazos protexidos en Galicia”, Recursos Rurais. doi: 10.15304/rr.id3329.